WE SPEAK ENGLISH, GERMAN

We invite you to the art courses, organized by academic painter Andrea Forsterová

„Thinking makes us human, fantasy makes us gods“ /Fales/

„Fear is the worst thing you can fear“ /Ancient Chinese proverb/

Drawing and painting can be learned – age and level of proficiency do not play a role, drawing connects education with constructive relaxation, the development of creativity and self-confidence.

Attention! Students and seniors obtain a discount.


Prices courses for adults

1 month (4 lessons) 1.500 Kč
3 months (12 lessons) 3.900 Kč
5 months (20 lessons) 5.000 Kč
yearly class (40 lessons) 9.500 Kč

 

Prices courses for students, seniors

1 month (4 lessons) 1.000 Kč
3 months (12 lessons) 2.400 Kč
5 months (20 lessons) 5.000 Kč
yearly class (40 lessons) 6.500 Kč

„Myšlení z nás dělá lidi, fantazie bohy“ - Fales

„Strach je to nejhorší, čeho se můžeš bát“ - Staré čínské přísloví

 

Kdo učí v kurzech?

Kurz je veden akad. malířkou Andreou Forsterovou, která má bohaté pedagogické zkušenosti (viz reference). Absolvovala studium na Akademii výtvarných umění v Praze, obor malba a studium arteterapie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Uspořádala přes dvacet samostatných výstav a účastnila se mnoha skupinových výstav doma i v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách ve Finsku, Německu, Izraeli, Japonsku, Itálii.

Sama o kurzech říká: „Napadlo mě předávat ostatním to, co jsem se sama na Akademii a dále během let praxe naučila. Pokouším se předávat nejen řemeslné základy, ale i to, co mně samotné umění dalo. Nečekala jsem, že práce v kurzech bude tak zajímavá, různorodá a radostná. Lidé udělají už za tři měsíce ohromný pokrok. Změní je to. Je vidět ,že jim to dodá energii, sebevědomí. Uchazeči na přijímačky na umělecké školy se hodně zdokonalí. Ostatní si plní své sny a stávají se malíři alespoň na chvíli a tato záliba a základy z kurzu jim jistě vydrží na dlouhé roky. Do kurzu chodí i cizinci nejrůznějších národností, kteří vytvářejí zajímavé multikulturní prostředí. Bylo nám ctí, že se kurzu v roce 2010 zúčastňovala i paní velvyslankyně Jihoafrické republiky. Prostě v kurzu vládne pohoda a přátelská atmosféra.“

 

Proč si vybrat právě naše kurzy?

  1. V kurzu neučí najatí lektoři, ale přímo akademická malířka-majitelka kurzu, popř. ji občas zastupuje pedagog AVU.
  2. Studentům a seniorům poskytujeme velké slevy.
  3. Jsme v krásném komfortním atelieru 150 m2 přímo v centru Prahy.Skupinky žáků max.do 10 lidí.
  4. Jako model nepoužíváme fotografie, ale reálné zátiší nebo profesionální modelku (z fotografie člověk nevidí trojrozměrný prostor). Na webových stránkách jsou opravdu práce žáků našeho  kurzu, ne reprodukce jiných malířů.
  5. Naprosto individuální přístup k přání každého žáka a dlouholetá praxe jak umělecká tak pedagogická zaručí Vaši  spokojenost.
  6. Přes všechnu vážnost vládne v kurzu vždy dobrá nálada. To, že umění léčí ve všech svých formách je známo, zkuste se aktivně zapojit-budete mile překvapeni.

 


 

Výtvarný kurz malířských technik

Výtvarný kurz malířských technik

V kurzech se naučíte zvládnout klasickou techniku kresby různými materiály (uhel přírodní i umělý, tužka, rudka, tuš) až po pastel, malbu akvarelem, temperou, akrylem a olejem. Nemusíte se obávat, že byste něco nezvládali. Ke každému je přistupováno individuálně, je možné dohodnout náročnost, druh techniky apod. podle přání…

čti více

Výtvarný kurz figurální a portrétní kresby

Výtvarný kurz figurální a portrétní kresby

V kurzu figurální a portrétní kresby se seznámíte s anatomií, portrétem, zachycením správného gesta a pohybu. Okrajově se dotkneme různých období z dějin umění. Pro pokročilejší budou k dispozici předlohy pro kopie známých mistrů starého i moderního umění, možnost dlouhodobě pracovat na podrobné barevné studii nebo…

čti více