The course of figurative and portrait drawing

In figural drawing you will be introduced to anatomy, portraits, capturing the proper gesture and movement. For the more advanced there will be guides for copies of the famous masters of old and modern art, the possibility of long-term work on detailed colour studies or on your own theme.Free consultation. We can prepare applicants to schools that require a talent exam as part of the entrance exams in accordance with the school’s requirements.


Prices courses for adults

1 month (4 lessons) 1.500 Kč
3 months (12 lessons) 3.900 Kč
5 months (20 lessons) 5.000 Kč
yearly class (40 lessons) 9.500 Kč

 

Prices courses for students, seniors

1 month (4 lessons) 1.000 Kč
3 months (12 lessons) 2.400 Kč
5 months (20 lessons) 5.000 Kč
yearly class (40 lessons) 6.500 Kč

V kurzu  figurální a portrétní kresby  se seznámíte s anatomií, portrétem, zachycením správného gesta a pohybu. Okrajově se dotkneme různých období z dějin umění. Pro pokročilejší budou k dispozici předlohy pro kopie známých mistrů starého i moderního umění, možnost dlouhodobě pracovat na podrobné barevné studii nebo vlastního námětu.

Výuka probíhá jednou týdně vždy v úterý od 18,oo do 20,00 hodin v ateliéru na adrese
U Půjčovny 9, Praha 1.

Kurz je organizovaným v trimestrech (tři měsíce), semestrech (pět měsíců) anebo lze zakoupit cenově výhodný roční kurz. Do kurzu lze přistoupit i v průběhu roku. Pokud zameškáte např. čtvrteční lekci, můžete si ji nahradit v úterý a naopak. Lze platit i jednotlivě lekce.

Proč si vybrat tento kurz:

  • nekreslíme podle dvourozměrných fotografií ale podle živé modelky
  • kurz je určen pro ty, kteří se chtějí naučit zobrazit lidskou postavu a portrét
  • kurz předpokládá určitou základní zručnost v kresbě (úhlem, tužkou, rudkou)
  • pokročilí používají další výtvarné techniky (pastel, akvarel, tempera, tuš, olejomalba)

V naší obrazové galerii neuvidíte ilustrační fota, ale opravdové práce našich žáků

Další ukázky prací našich žáků si můžete prohlédnout v galerii Ukázky prací žáků našich výtvarných kurzů – kresba

Cena kurzu je závislá na jeho délce, připomínáme, že zahájit kurz můžete kdykoli v průběhu semestru a můžete si vybrat jeho délku. V ateliéru garantujeme individuální přístup, díky kterému nebudete mít s pozdějším zahájením kurzu žádné problémy.

Ceny kurzu pro dospělé:

1 měsíc (4 lekce) 1.500 Kč
3 měsíce (12 lekcí) 3.900 Kč
5 měsíců (20 lekcí) 5.000 Kč
roční kurz (40 lekcí) 9.500 Kč
Ceny kurzu pro děti studenty a seniory:

1 měsíc (4 lekce) 1.000 Kč
3 měsíce (12 lekcí) 2.400 Kč
5 měsíců (20 lekcí) 5.000 Kč
roční kurz (40 lekcí) 6.500 Kč