Kurz je veden akad. malířkou Andreou Forsterovou, která má bohaté pedagogické zkušenosti (viz reference). Absolvovala studium na Akademii výtvarných umění v Praze, obor malba a studium arteterapie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Uspořádala přes dvacet samostatných výstav a účastnila se mnoha skupinových výstav doma i v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách ve Finsku, Německu, Izraeli, Japonsku, Itálii.